Compulsory Course

-

Courses

Professors

Compulsory Courses

(Interdisciplinary)

Special Topics on Environmental Science and Technology

Ruey An Doong

(NTHU)

Yuh Chang Sun

(NTHU)

Guenter Engling

(NTHU)

Chien-Hou Wu

(NTHU)

Jiunn-Fwu Lee

(NCU)

Ching-Ju Monica Chin 
(NCU)

Chihpin Huang

(NCTU)

Sue-Min Chang

(NCTU)

Kuo-Pin Yu

(NYMU)

Kai-Hsien Chi

(NYMU)

 
BACK
CSRSR國立中央大學 太空及遙測研究中心 © 2013
網頁設計: 漾網路多媒體